Vårt arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete

  • En vecka per år anordnas en hälsovecka med olika prova-på aktiviteter, workshops och intressanta föreläsningar med kända föreläsare inom hälsa och arbetsmiljö.
  • I samarbete med företagshälsan, Winternet arbetshälsa och friskvård, erbjuds medarbetarna olika aktiviteter inom allt från träningsgrupper, föreläsningar och exempelvis matlagning.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker ute i arbetsgrupperna med stöd från arbetsmiljösamordnare, personalfunktion och företagshälsa.
Senast uppdaterad: 2019-08-16