Vad tycker våra medarbetare

2019 fick alla medarbetare möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever Bodens kommun som arbetsgivare. Av de 1 454 medarbetare som svarade på enkäten framkommer att:

 • 97 % är stolta över det arbete de utför för kommunens medborgare
 • 88 % har förtroende för sin närmaste chef
 • 92 % upplever att närmaste chefen har förtroende för att medarbetarna utför sitt
  arbete på ett bra sätt
 • 97 % trivs med sina arbetskamrater
 • 90 % av de som varit anställda upp till 2 år svarar att arbetet motsvarade förväntningarna
 • 90 % är totalt sett nöjda med sin anställning i Bodens kommun

De vanligaste svaren på varför medarbetarna väljer att fortsätta arbeta i kommunen är:

 1. Arbetsuppgifterna
 2. Arbetskamraterna
 3. Att göra skillnad för andra
 4. Närheten till arbetet
Senast uppdaterad: 2019-08-16