Organisation

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen i Boden är kommunfullmäktige. Fullmäktige utser styrelser och nämnder. Nämnderna styr i sin tur arbetet i förvaltningarna som nämns på den här sidan. Nämnderna ger mål, uppdrag och direktiv till tjänstepersoner vid de kommunala förvaltningarna.

I Bodens kommun finns fyra förvaltningar:

  • Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Om du vill komma i kontakt med någon förvaltning på Bodens kommun ska du ta kontakt med Medborgarservice genom kontaktvägarna här nedanför. När du får kontakt med dem så berättar du ditt ärende eller den person du söker så kopplas du rätt.

Senast uppdaterad: 2021-02-18