Jämställdhetsintegrering

För oss som jobbar på Bodens kommun är jämställdhet en del av våra ordinarie uppdrag. För oss är det en självklarhet att invånare får ta del av likvärdiga resurser och service oavsett kön. För oss som jobbar i Bodens kommun är jämställdhetsintegrering viktigt för demokratin och för att samhället ska vara hållbart och utvecklas. Några exempel:

  • Planeringen av nya bostadsområden har ett medvetet jämställdhetsperspektiv genom hela processen.
  • Rutiner för bidrag till föreningar har tagits fram för att säkerställa jämställd och likvärdig medborgarservice
  • I arbetet med utveckling av staden har en metod använts för att få in det jämställda perspektivet
Senast uppdaterad: 2019-08-16