Det här erbjuder vi

Vi erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden med varierade arbetsuppgifter som är samhällsviktiga, intressanta och utvecklande.

Vår stolthet

I Bodens kommun ska alla medarbetare uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet.

Insidan - för dig som anställd

Insidan är vårt intranät, här hittar du som är anställd information, system, kurser och dokument som du behöver i ditt arbete.