HR-strategi och riktlinjer

 

Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens kommun ska gå för att utveckla verksamheter, arbetsplatser, grupper och enskilda medarbetare. Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och känna yrkesstolthet. Läs mer om Bodens kommuns HR-strategi nedan. 

Ladda ner dokument
HR-strategi för Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2019-01-17