Så fungerar kommunen

Eftersom Sverige är en demokrati, ansvarar medborgarna tillsammans för samhället. Läs mer här.

Organisation

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om hur organisationen fungerar.

Vision

Visionen är att Bodens kommun ska ha mer än 30 000 invånare till år 2025. Läs mer här.